Giải Đáp Tình Huống

Điều Chỉnh Tiền Lương Đóng Bảo Hiểm Khi Tính Lương Hưu

Câu hỏi: Tôi đã và đang làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài đến nay đã được 17 năm, tôi muốn tiếp tục làm việc đến tuổi được hưởng lương hưu, điều tôi băn khoăn và thắc mắc nhiều nhất là cách tính mức bình quân tiền lương khi nghỉ ...

Đọc Thêm --->
Call Now Button